KÉRDÉSED MERÜLT FEL A NÉPSZÁMLÁLÁSI KÉRDŐÍV KITÖLTÉSE KAPCSÁN?

ÍME NÉHÁNY GYAKORI KÉRDÉS ÉS VÁLASZ A NEPASZAMLALAS.RO OLDALRÓL. HA NEM TALÁLTAD MEG AZ ÁLTALAD KERESETT KÉRDÉST VAGY VÁLASZT, KERESD FEL AZ EMNT-IDORÁK VALAMELYIKÉT VAGY HÍVD KÖZPONTI TUDAKOZÓNKAT.

MINDEZ IDE KATTINTVA ELÉRHETŐ.

• • • • • 

Miért fontos a népszámlálás?

A következő tíz évben a népszámlálás eredményeinek függvényében:

 • érvényesülnek nyelvhasználati és kisebbségi jogaink;
 • részesülnek oktatási és kulturális intézményeink az állami támogatásokból;
 • kapnak állami finanszírozást az egyházaink;
 • osztják szét a települések között a lakosságarányosan járó támogatásokat;
 • szervezhetik át a közigazgatást, változhatnak a településfejlesztési prioritások és támogatások;
 • változnak majd a lakhatással, a családdal, az oktatással, az egészségüggyel, a foglalkoztatottsággal, a szociális helyzettel kapcsolatos döntések.

Ezért fontos, hogy mindannyian részt vegyünk a népszámlálásban!

Mikor és hogyan zajlik a népszámlálás?

Március 14. és május 15. között zajlik az önkitöltéses szakasz, amikor egy internetes felületen saját magad töltheted ki a rád és családodra vonatkozó kérdőíveket. Ebben az időszakban az is lehetséges, hogy elmész a települési összeírópontra, ahol táblagépen, számlálóbiztosok segítségével töltheted ki a kérdőívet.

Ha nem válaszoltál az önkitöltéses szakaszban, akkor 2022. május 16. és július 17. között a hagyományos, személyes lekérdezési időszakban számlálóbiztos fog felkeresni lakásodban.

Kire és mikorra vonatkozik?

Az idei népszámláláson az ország 2021. december 1-jei állapotát rögzítik, ez az úgynevezett referencia-időpont. Ezt úgy kell elképzelni, mintha ezen a dátumon készítenének egy fényképet az ország lakosságáról. Mindenkinek az akkori helyzetét kell rögzítenie: ha december 1-jén például még egyedülálló vagy házas, esetleg alkalmazott vagy munkanélküli voltál, akkor azt kell beírni. Fontos, hogy a 2021. december 1. után született gyerekeket nem lehet beírni, viszont a családtagok kötelesek rögzíteni az időközben elhunyt, de tavaly december 1-jén még életben lévő háztartástagot.

A népszámlálás azokra vonatkozik, akiknek szokásos tartózkodási helye Romániában volt a referencia-időpontban (az elmúlt 12 hónapban itt lakott, vagy itt szándékszik élni az elkövetkező 12 hónapban). Tehát az ideiglenesen külföldön tartózkodók jó részét is be kell írni: azokat, akik kétlaki életet élnek, idénymunkások vagy külföldön tanulnak, akik a közelmúltban telepedtek ki, vagy nemrég költöztek haza (a kérdőívben: időszakosan távollévők). Aki már régebb óta, életvitelszerűen külföldön él, szintén beírható mint háztartástag. Azonban a huzamosabb ideig távollévőként regisztráltak nem kapnak külön személyi kérdőívet, és nem számítanak majd be a lakosságba.

Milyen kérdések lesznek?

A kérdőív négy részből áll: a lakásra, az épületre és a háztartásra vonatkozó fejezetekből, illetve annyi személyi űrlapból, ahányan a háztartásban laknak (jelenlévők és időszakosan távollévők). A személyi kérdőívek vége felé fognak szerepelni a számunkra kulcsfontosságú kérdések: az etnikum, az anyanyelv és a felekezet. Ezért fontos, hogy a kérdőívet töltsd ki végig! Könnyebbség, hogy a lakáskérdőívet csak a háztartásfőként regisztrált személynek kell kitöltenie, másoknak csak a személyi kérdőívüket kell megválaszolniuk. A kérdőívek azonban nem egységesek, a feltett kérdések az adott ház, személy helyzetétől függően eltérőek.

Mi történik az adatainkkal?

A népszámlálási adatokat nem névhez/személyhez kötötten dolgozzák fel, a személyes adatok védelmét az Országos Statisztikai Intézet garantálja, ami azt jelenti, hogy egyéni, személyes adatok nem kerülhetnek nyilvánosságra. Az adatokhoz hozzáférő személyzet (számlálóbiztosok, ellenőrzők, feldolgozók) jogi felelősséggel tartoznak a személyes adatok bizalmas kezelését illetően.

Az adatvédelemre vonatkozó előírások a népszámlálási törvény VII. fejezetében olvashatók.

Kimaradhatunk a népszámlálásból?

A népszámláláson való részvétel állampolgári kötelesség, minden lakost és lakást megszámolnak. Ha valamilyen okból kifolyólag mégsem válaszolsz a kérdőívre (nem töltöd ki interneten, vagy külföldön tartózkodsz és a családtagok nem rögzítenek, vagy esetleg a számlálóbiztos nem talál otthon), akkor utólag „beemelnek” a népszámlálási adatbázisba. Ebben az esetben a legfontosabb adataidat nem rögzítik: nem lesz beírva a nemzetiséged, anyanyelved, vallásod. Ezért nagyon fontos, hogy személyesen válaszolj a kérdőívre!

Hol kell a diákokat, egyetemistákat bejelenteni?

A közoktatásban, tehát középiskolában, általános iskolában tanuló diákoknak akár bentlakásban, akár kintlakásban laknak, a család szokásos lakóhelyén kell regisztrálniuk, és a háztartás tagjai közé kell őket beírni, függetlenül attól, hogy milyen gyakran térnek haza a család szokásos lakóhelyére.

Az egyetemi hallgatókat attól függően kell összeírni, hogy saját megítélésük szerint a népszámlálás referencia-időpontját (2021. december 1-jét) megelőző 12 hónapban hol töltötték a leghosszabb időt: azon a településen, ahol az általuk látogatott felsőoktatási intézmény található, vagy azon a településen, ahonnan származnak (szüleik szokásos tartózkodó helyén).

Kinek ajánljuk az internetes önkitöltést?

Elsősorban azoknak javasoljuk az internetes önkitöltést, akik jártasak az internet világában, szoktak interneten vásárolni, számlákat fizetni, töltöttek már ki online űrlapokat. Ha te is ilyen otthonosan mozogsz a világhálón, arra kérünk, hogy miután kitöltötted a népszámlálási kérdőívet, segíts szüleidnek, idősebb rokonaidnak, közeli ismerőseidnek is, azoknak, akik támogatást kérnek! Ha bizonytalan vagy abban, hogy sikerül-e kitölteni a kérdőívet, akkor azt javasoljuk, hogy várj március végéig, és akkor kérj segítséget egy hozzáértő, a kérdőívet már kitöltött családtagtól, baráttól, szomszédtól, „népszámos” önkéntestől.

Miért jobb és biztonságosabb interneten kitölteni a kérdőívet?

Az önkitöltés előnye, hogy – május 15-ig – bármikor válaszolhatsz a kérdőívre, nem kell beengedned senkit a lakásba, biztosan magyarul válaszolhatsz, és biztos lehetsz abban is, hogy az kerül a kérdőívbe, amit beírtál. Újdonság az is, hogy fizetett szabadnap jár azoknak, akik az interneten válaszolnak.

Hogyan kezdjem el az internetes önkitöltést? Mi az a regisztráció?

Első lépésként regisztrálj a autorecenzare.insse.ro honlapon! A regisztrációt a családodból egy személy töltse ki. A háztartás minden tagját regisztráld, a jelenlévőket és az időszakosan távollévőket is!

A regisztrációnál meg kell adnod a tényleges lakcímet, ahol élsz. Ez a szokásos tartózkodási helyet jelenti, amely nem feltétlenül egyezik meg a hivatalos iratokban szereplő lakcímeddel. Illetve be kell írnod a háztartásban élő összes személy nevét és személyi számát (CNP), valamint egy e-mail címet, amelyre érkezni fog a kérdőív internetes linkje. Minden személy kérdőíve külön-külön e-mailben érkezik majd! Elvileg kérhetjük a kérdőíveket más-más e-mail címekre is, viszont azt javasoljuk, hogy inkább csak egy címet adjatok meg, és egyidőben, közösen töltsétek ki a kérdőíveket.

Az e-mailekben kapott linket megnyitva tudod elkezdeni a kérdőív/kérdőívek kitöltését.

Milyen adatokat készítsek elő, hogy gördülékenyen menjen a válaszadás?

Akkor kezd el a kitöltést, amikor előre felkészültél a bonyolultabb kérdésekből minden családtag esetében. Készítsd elő a következő adatokat, hogy gördülékenyen menjen a válaszadás:

 • minden családtag személyi száma (CNP);
 • épület építésének éve;
 • szobák összterülete négyzetméterben megadva;
 • ha van: napkollektor felülete, illetve napelem vagy házi szélerőmű teljesítménye kW-ban;
 • ha van felsőfokú végzettséged: milyen évben, milyen intézményben, milyen szakot végeztél;
 • ha dolgozol: foglalkozás, beosztás, azaz a munkaszerződésben szereplő „funcţia”, „meseria”, román nyelven (foglalkozási jegyzék, COR), munkaadód fő tevékenysége, román nyelven (ágazati besorolás, CAEN).

Melyek a magyarokat érintő legfontosabb kérdések?

Négy fontos kérdés van:

 • az állampolgárság (cetățenie) – itt a románt kell megjelölni, ha van román állampolgárságod;
 • az etnikum (etnie) – itt a magyart jelöld meg;
 • az anyanyelv;
 • a vallási, felekezeti hovatartozás.

Figyelem: Romániában a kisebbségi jogaink, a települések felirata, a magyar nyelvű ügyintézés az etnikumhoz és nem az anyanyelvhez kötődnek. A magyar nemzetiségűek száma alapján részesülnek oktatási és kulturális intézményeink is az állami támogatásokból. Ezért ne csak az anyanyelvnél, hanem az etnikumnál is válaszd a magyart!

Milyen nyelven válaszolhatok?

Regisztrálni csak románul lehet, de a kérdőív magyar nyelven is elérhető. A kitöltés nyelve a jobb felső sarokban állítható be, és menet közben is módosítható! Fontos, hogy a választott kitöltési nyelv teljesen független a kérdőívben megadott anyanyelvi és etnikai választól. Attól, mert román nyelven válaszolsz a kérdőívre, az etnikumnál és az anyanyelvnél bátran vállald magyar identitásod!

Ki tölti ki a gyerekek kérdőívét?

Igen. A kiskorú gyermekek kérdőívét a szülő vagy törvényes képviselője válaszolja meg.

Mennyi időbe telik a kérdőív kitöltése?

Egy háztartásfő a lakáskérdőívet is tartalmazó kérdőívét bő fél óra alatt tudja kitölteni. Minden további családtag kérdőívére plusz tíz percet számolhatsz. 

Visszatérhetek-e a kérdőívre, ha nem fejeztem be egyből?

Az e-mailre küldött linket megnyitva a kérdőívre visszatérhetsz egy későbbi időpontban. A korábban beírt adatok nem vesznek el, ott folytathatod a kitöltést, ahol abbahagytad. De vigyázz, ez csak addig lehetséges, amíg a „FINALIZARE” gombot meg nem nyomtad a kérdőív végén.

Mi történik, ha nem válaszolok minden kérdésre?

Ha nem válaszolsz minden kérdésre, adataid hiányosak maradnak, és nincs garancia arra, hogy meg fog keresni a számlálóbiztos kipótolni a hiányzó adataidat. Ha a kérdőív vége felé található, az etnikumra, anyanyelvre, vallásra vonatkozó adataid kimaradnak, azokat nem pótolják ki utólag!

Honnan tudom, hogy sikeresen töltöttem ki a kérdőívet?

A sikeres beküldést egy felugró gratuláló üzenet mutatja. Ezt követően kérdőívedet 7 napon belül érvényesítik. Hogy a kérdőívet elfogadták-e, azt szintén a dovrec.insee.ro honlapon tudod majd ellenőrizni, a személyi számoddal.

Mi történik, ha nem validálják a regisztrált háztartás minden személyének kérdőívét?

Ebben az esetben a teljes háztartást újra kell regisztrálni, újból megkapjuk az e-maileket minden háztartástagra, de az e-mailek között csak annak a személynek kell megnyitni a linkjét, és kitölteni a kérdőívét, akinek nem validálták a kérdőívét, a többi személynek nem, mivel ők már bekerültek az adatbázisba.

Kinek jár a fizetett szabadnap?

Mindenkinek, akinek a kérdőíve érvényesítve van, függetlenül attól, hogy ő maga vagy családtagja töltötte ki a kérdőívet. A kérdőívedet a beadást követő 7 napon belül érvényesítik. Ezen a linken a személyi számod megadásával tudod ellenőrizni, hogy a kérdőívedet érvényesítették-e, vagyis jár-e a szabadnap.

Kinek ajánljuk az összeírópontos önkitöltést?

Ha csak ritkán vagy egyáltalán nem használod az internetet, akkor ne kockáztass. Menj be 2022. március 14. és május 15. között a saját településeden egy úgynevezett összeírópontra, ahol egy számlálóbiztos segíteni fog a kitöltésben. Keress rá a településeden működő hivatalos összeírópont(ok)ra itt.

Milyen dokumentumokat szükséges magammal vinnem az összeírópontra?

Az összeírópontra vidd magaddal a saját és háztartástagjaid következő adatait:

 • minden családtag személyi száma (CNP);
 • épület építésének éve;
 • szobák összterülete négyzetméterben megadva;
 • ha van: napkollektor felülete, illetve napelem vagy házi szélerőmű teljesítménye kW-ban;
 • ha van felsőfokú végzettséged: milyen évben, milyen intézményben, milyen szakot végeztél;
 • ha dolgozol: foglalkozás, beosztás, azaz a munkaszerződésben szereplő „funcţia”, „meseria”, román nyelven (foglalkozási jegyzék, COR), munkaadód fő tevékenysége, román nyelven (ágazati besorolás, CAEN).

Kinek jár a fizetett szabadnap?

Mindenkinek, akinek a kérdőíve érvényesítve van, függetlenül attól, hogy ő maga vagy családtagja, illetve függetlenül attól, hogy otthonról vagy a települési összeíróponton töltötte ki. A kérdőívedet a beadást követő 7 napon belül érvényesítik. Ezen a linken a személyi számod megadásával tudod Te vagy a munkaadód ellenőrizni, hogy a kérdőívedet érvényesítették-e, vagyis jár-e a szabadnap.

Külföldön tartózkodsz? Itthon számolunk Veled!

Ha külföldön élsz, tanulsz, dolgozol, de hazahúz a szíved, és fontos számodra a magyarság, az idei népszámláláson Rád is számítunk. Most a világ bármely részéről, online kitöltheted a népszámlálási kérdőívet. Fontos, hogy a népszámláláson felmutassuk, hogy mi, romániai magyarok egy számbelileg is erős közösség vagyunk. Erre azonban csak úgy van lehetőségünk, ha mindannyian kitöltjük a kérdőívet és vállaljuk etnikai, anyanyelvi és vallási hovatartozásunkat.

Biztos, hogy részt vehetek a romániai népszámlálásban?

Igen! Minden külföldön tartózkodó romániai állampolgár részt vehet a népszámlálásban, ha:

van romániai személyi száma (CNP-je), ÉS tartózkodott itthon 2020. december 1. és 2021. november 30. között.

Hogyan vehetek részt a népszámlálásban?

Ha éppen külföldön vagy, kétféleképpen vehetsz részt a romániai népszámlálásban:

Megkéred az otthon élő családtagjaid, hogy ne feledkezzenek el rólad, és vezessék be az adataidat.

A népszámlálás önkitöltéses szakaszában, március 14. és május 15. között saját magad kitöltöd a kérdőívet az interneten keresztül.

Milyen kérdések vonatkoznak a külföldön tartózkodókra?

Két kategória közül választhatsz, attól függően mennyi ideje élsz külföldön:

 • Az „időszakosan távollévő személyek”azok, akik csak ideiglenesen tartózkodnak külföldön, és így beleszámítanak az ország lakosságába.

Ha kevesebb mint 12 hónapja tartózkodsz folyamatosan külföldön, mindenképpen „időszakosan távollévőnek” jelöld magad! Ha 2020. december 1. után telepedtél ki, és már nincs meg a lakhelyed, akkor a személyidben szereplő, utolsó bejegyzett hivatalos lakcímmel regisztrálj.

Ha kétlaki életet élsz, például külföldön tanulsz, vagy idénymunkásként dolgozol, és a népszámlálás időpontjában éppen nem tartózkodsz itthon, mindenképpen érdemes „időszakosan távollévőként” részt venned a népszámláláson. Ugyanis a tervek szerint azokkal a személyekkel fogják utólag kipótolni az adatbázist, akik 2020. december 1. és 2021. november 30. között Romániában éltek, dolgoztak, tanultak vagy munkát kerestek, adót fizetettek, egészségügyi biztosításuk volt, nyugdíjat, szociális vagy mezőgazdasági támogatást kaptak. Ha ezek közül bármi jellemző rád, mindenképp vegyél részt a népszámlálásban, mint „időszakosan távollévő személy”. Ebben az esetben teljes kérdőívet töltesz ki, a lakásra (itt a jelenlegi vagy legutolsó romániai lakcímedre gondolj), a háztartásra, illetve a háztartásban élő személyekre vonatkozóan.

 • A „huzamosabb ideig távollévő személyek”azok, akik életvitelszerűen élnek külföldön. Akkor is részt vehetsz a népszámláláson, ha ebbe a kategóriába tartozol, azonban te nem fogsz

Ki lehet magyar?

A népszámláláson az magyar, aki magyarnak vallja magát. Attól, mert Romániában élsz és román állampolgár vagy, vagy román nyelven válaszolsz a kérdőívre: a népszámláláson bátran vállald magyar identitásod!

Akkor is vallhatod magad magyarnak, ha a felmenőid nem (mind) magyarok, ha csak részben ismered a magyar nyelvet, ha nem magyar egyházba kereszteltek, ha nem jártál magyar óvodába, iskolába. Ha így érzel, kérünk, valld magad magyarnak a népszámláláson. Ezzel úgy tudsz segíteni kisebbségi közösségünknek, hogy a többségtől nem veszel el semmit, és gazdagítod Románia, Erdély sokszínűségét.

Székely vagy magyar?

A népszámláláskor a kérdőívben a magyar és a székely két külön etnikumként fog megjelenni. Csupán egy módszertani lábjegyzet jelenti a „garanciát”, hogy a későbbiekben a székelyeket a magyarok alcsoportjaként fogják összesíteni. Székelyként akkor tehetjük a legtöbbet önmagunkért és a közösségünkért, ha magyarnak valljuk magunkat. Csak ezzel tudjuk elejét venni annak, hogy a jövőben valamikor mesterséges módon megosszanak bennünket, két külön nemzetiségi kategóriába számolva a magyarokat és a székelyeket, hogy így kisebbnek tűnjünk, mint amekkorák valójában vagyunk. Biztosabb a magyar.